Souhlas s ochranou osobních údajů


VYTVOŘENÍM A DALŠÍM POKRAČOVÁNÍM VE VYUŽÍVÁNÍ MÉHO SBĚRATELSKÉHO PROFILUU SOUHLASÍM S TĚMITO PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (viz níže). POKUD S PODMÍNKAMI NEBO ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, SBĚRATELSKÝ ÚČET NEVYTVÁŘEJTE ANI SLUŽBU NEPOUŽÍVEJTE.

Ochrana osobních údajů účastníků (dále jen „účastníků“) sběratelské soutěžní akce Sestav si svůj svět® - Magnet Planet®

1. Společnost Ing. Ivan Ulrych – Nakladatelství VEGA-L, se sídlem V Zahrádkách 1617, 288 02 Nymburk, IČ 15337243 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeného u Městského úřadu Nymburk ev. Č. 320820-4016-00 (dále jen „správce“ nebo „prodávající“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo (pokud „účastník“ akce toto číslo dobrovolně poskytl)
- adresu/sídlo
- číslo bankovního účtu (pokud „účastník“ akce toto číslo dobrovolně poskytl)

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyhlašování výherců, uveřejňování žebříčku sběratelů, odbavení výher, bonusových magnetek a dalších benefitů vyplývajících z organizace akce a objednávek a dalšího plnění ze smlouvy, pokud mezi „účastníkem“ a „prodávajícím“ dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být „účastníkovi“ zasílány novinky a jiná obchodní sdělení a informace o akci Sestav si svůj svět® – Magnet Planet®. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej „účastník“ neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na adresu info@sestavsisvujsvet.cz s požadavkem na vymazání účastníka z mailingu pro zasílání obchodních sdělení a informací o akci.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Ivane Ulrychem - Nakladatelství VEGA-L, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány dále bez souhlasu „účastníka“do třetích zemí, jiným osobám ani mezinárodním organizacím.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: info@sestavsisvujsvet.cz

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.sestavsisvujsvet.cz a www.magnetplanet.cz, www.zostavsisvojsvet.sk užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách a základní funkčnosti webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ovšem pokud chcete, můžete tato nastavení prohlížeče změnit a soubory cookie můžete přijmout, odmítnout nebo odstranit. Po kliknutí na tlačítko Nápověda ve většině prohlížečů zjistíte, jak prohlížeči zabránit v přijímání nových souborů cookie, jak prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie, nebo jak soubory cookie zakázat. Pokud se rozhodnete tato nastavení změnit, možná zjistíte, že některé funkce a možnosti nebudou fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Soubory cookie, které používáme, ve vašem počítači nevyhledávají žádné informace.
Další informace o souborech cookie a o tom, jak zabránit instalaci souborů cookie, najdete na stránkách: http://www.allaboutcookies.org.

7. Sociální sítě: Prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikace nebo před jejich návštěvou můžete mít možnost přístupu ke službám sociálních médií třetích stran. Pokud jste se zaregistrovali prostřednictvím účtu sociálních médií, získáme vaše osobní údaje, které se s námi prostřednictvím těchto sociálních médií rozhodnete sdílet, a to v souladu nastavením ochrany osobních údajů příslušných služeb sociálních médií, abychom tak vaše používání našich webových stránek mohli vylepšovat a přizpůsobovat. Na našich webových stránkách nebo v naší aplikaci také můžeme používat zásuvné moduly sociálních médií. Proto budou vaše údaje sdíleny s vaším
poskytovatelem služeb sociálních médií a případně prezentovány na vašem profilu sociálních médií ke sdílení s ostatními uživateli vaší sítě. Další informace o těchto postupech získáte v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů sociálních médií.

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit a veškeré změny budou sděleny prostřednictvím e-mailu nebo oznámení na našich webových stránkách
Líbí se Vám tato soutěž? Dejte nám like na Facebooku.